VLOGA KOLPSKE DOLINE V EVROPSKEM PROSTORU Energijsko gledano je Evropski prostor sestavljen okrog osi, ki se razteza od Krete čez srednjo Evropo do Islandije. Ima podobno vlogo kot hrbtenica pri človeškem telesu. Vzdolž hrbtenice se nahaja sedem glavnih energijskih centrov imenovanih »čakre«. Kolpska dolina leži ob hrbtenici Evrope in sicer prav na robu energijskega polja sončnega pleteža. Slednje se razteza med Prago in Bernom, oz. med Frankfurtom in Zagrebom. Lahko ga primerjamo z notranjim soncem. Slednji ima nalogo oskrbovati Evropski prostor z življenjskimi silami. Na področju sveta Kolpe se nahajajo dragoceni vitalno-energijski viri, iz katerih se napaja širno polje solarnega pleksusa Evrope, da bi lahko opravljalo svojo vlogo v evropskem prostoru.« Marko Pogačnik, 2007, zloženka Svet Kolpe&Svijet Kupe
Organiziramo mesečna promocijska srečanja - poglobljeni sprehodi do vitalno energijskih centrov ob reki Kolpi in do naravnih svetišč. Dogodki so objavljeni na FB strani Rožni vrt pri Fari - Svet Kolpe
© Vasja Marinč, junij 2020